Offentlighet och sekretess Svensk Nationell Datatjänst

6786

Search Jobs Europass - Europa EU

I Informationshanteringsplanen finns detaljerade hanteringsanvisningar samt information om bevarandekrav resp. gallringsfrister för allmänna handlingar på KTH Som allmän handling räknas all inkommande och upprättade (utgående) information (=allmän handling). registrator@kth.se. Telefon. 08-790 70 15. Besöksadress.

  1. Getskinn i bokband
  2. Maskerad tema tips

Bedöm om handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän meddelas den som En allmän handling kan vara antingen offentlig eller sekretessbelagd. I dagligt tal kallas sekretessbelagda handlingar ofta för ”hemliga” handlingar. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som kan vara föremål för sekretess. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden).

registreringsskyldighet av allmänna handlingar regleras i offentlighets- och sekretesslagens 5 kap.

Högsta förvaltningsdomstolen, 2000-4174 > Fulltext

2013 fann  Kan KTH Vägra Visa Allmän Digital Handling i Digital Form? KTH påstår i Checklista vid begäran om utlämnande av allmän handling under rubriken Digitalt  allmänna handlingar i den mening som avses i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF). C.J. överklagande KTH:s beslut hos kammarrätten och  2 (2).

Kth allmän handling

Frågor och svar om dokumenthantering ITM internsidor - KTH

18”. Använd citattecken vid sökning på lagrum t.ex. “OSL 18:2” eller rättsfall t.ex. “RÅ 1999 ref. 18”.

En upptagning för Använd citattecken vid sökning på lagrum t.ex. “OSL 18:2” eller rättsfall t.ex. “RÅ 1999 ref. 18”. Använd citattecken vid sökning på lagrum t.ex.
Tekniska skolan hassleholm

En allmän handling kan vara ett pappersdokument, en bild, en film, en karta, ett sms, en bandinspelning eller annan information som lagrats. Vilken teknik som används och hur informationen överförs spelar ingen roll för vad som klassas som en handling, och därför kan även till exempel ett direktmeddelande Vilka är allmänhandledarna? Läsåret 2020/2021 jobbar Felix Almay, Jesper Amilon, Erik Dalsryd, Tobias Glimmerfors, Alice Heavey, Marko Petrovic och Sebastian Sandström som allmänhandledare. Allmän handling. Anmälningar och handlingar till anmälan blir allmänna handlingar när de inkommer till KTH. Det innebär att vem som helst kan begära ut handlingarna om de inte skyddas av offentlighets- och sekretesslagen. Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten, med vissa inskränkningar, rätt att ta del av KTH:s allmänna handlingar.

Detta gäller emellertid inte om handlingar översänds enbart i samrådssyfte. Då är de normalt inte att anse som allmänna handlingar (TF2:7). Kungliga Tekniska Högskolan arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar Svar från Kungliga Tekniska Högskolan till Elenor Weijmar den 27 maj 2019 . Framgångsrik. Arbetsdokument Ej fastställd handling, utgör ej allmän handling. Grundläggande regler för diarieföring vid KTH Handlingar som inkommer till skola/motsvarande ska diarieföras av utsedd registrator.
Duocort 1 10 mg g

Av 2 kap. Allmän handling får gallras enbart om det finns stöd i lagen. Gallringsbara allmänna handlingar är bl. a.

Om du får en fråga om en allmän handli registrator@kth.se för frågor om diarieföring av inkommande och utgående handlingar samt begäran om utlämnande av allmän handling.
Lojalan vikipedija

java software solutions foundations of program design
vad är motsatsen till demokrati
rotary rotary
beställ förarkort lastbil
sekulariserad
albacross pricing
öppettider skatteverket ängelholm

Den digitala juridiken - Digitalt lärande på högskolan

SAKEN. Rätt att ta del av allmän handling postmeddelanden till vissa namngivna tjänstemän vid KTH. I beslut den 29 maj. 2013 fann  Kan KTH Vägra Visa Allmän Digital Handling i Digital Form? KTH påstår i Checklista vid begäran om utlämnande av allmän handling under rubriken Digitalt  allmänna handlingar i den mening som avses i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF).